• Imprimeix

Treballar al Departament

Per participar en els processos selectius per proveir llocs vacants de forma provisional, cal:

1. Entrar al Portal telemàtic de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball al Departament d'Interior.

2. Donar-se d'alta i introduir el currículum d'acord amb el format que preveu el Portal.

3. Visualitzar les ofertes disponibles clicant l'opció 'Llista d'ofertes' i inscriure's en aquella que interessa i que s'adiu al vostre perfil professional. Aquest procés selectiu es regeix per la Instrucció 1/2017, sobre la selecció de persones candidates per a la provisió provisional dels llocs de treball del Departament d’Interior.

Per a qualsevol consulta al respecte podeu escriure a interior@gencat.cat

Data d'actualització:  15.02.2018