• Imprimeix

Pla general de seguretat de Catalunya

El Pla general de seguretat de Catalunya 2016-2019 recull les actuacions que portarà a terme el Govern per tal de garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.
 
Aquesta planificació suposa una doble tasca de detecció i priorització. En primer lloc, analitzar la situació de la seguretat en el moment actual amb especial atenció als punts més vulnerables, a les problemàtiques que cal atendre per resoldre o millorar, identificar els perills i avaluar els riscos per determinar les necessitats futures, i els recursos per fer-los front. Implica també la fixació i priorització d’objectius i l’ordenació de les actuacions.
 
El Pla recull les actuacions a portar a terme juntament amb diversos departaments de l’Administració de la Generalitat, amb els municipis, i amb diferents representants de la societat civil, i estableix mecanismes de comunicació amb la ciutadania, que fomentin el coneixement de les necessitats ciutadanes i la coresponsabilització en la tasca de creació d’una societat més segura.

Data d'actualització:  05.07.2016