• Imprimeix

Sector públic

La descripció general de l'organització del Departament d'Interior, amb les seves entitats autònomes Servei Català de Trànsit i Institut de Seguretat Pública de Catalunya, es publica mitjançant l'organigrama del Sistema d'atenció ciutadana (SAC), que dona compte de l'estructura organitzativa interna, les persones responsables i funcions dels òrgans. La informació pública d'Interior es completa amb la informació de detall del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Emergència 112 Catalunya.