• Imprimeix

Bombers de Reus. 150 anys d'història

Bombers de Reus. 150 anys d'història

Aquesta publicació s'emmarca en el conjunt dels actes commemoratius del 150 aniversari del cos de bombers de Reus. En aquestes pàgines es vol plasmar la trajectòria del servei d'extinció d'incendis a Reus, des dels primers intents de formació, a mitjan segle XIX, fins a la data, en què forma part del servei global que suposa el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Un aniversari que porta implícit un exercici retrospectiu de revisió i de balanç.

 

Coordinació
Josep Farré Sanfeliu

Textos
Josep Farré Sanfeliu
Ramon Pallicé Torrell

Recerca i selecció d’imatge
Josep Farré Sanfeliu

Fotografia coberta
Francesc Xavier Cabrero

Reproduccions fotogràfiques
Francesc Xavier Cabrero
Carles Fargas i Josep Farré

Primera edició
Març de 2011

Propietat d’aquesta edició
Activitats lúdiques del Parc de Bombers de Reus
Propietat de les imatges: els propietaris dels drets, 2011
Propietat dels textos: els respectius autors, 2011
Dipòsit legal: T-054-2011
ISBN: 978-84-614-6607-8

Data d'actualització:  22.10.2013