Guia elaborada a partir de l'índex del contingut d'un Pla d'autoprotecció, aprovat per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Subdirecció General de Prevenció i Avaluació de la Generalitat de Catalunya.
S'estructura en els documents següents:

  • Identificació de la instal·lació i del risc
  • Mitjans i mesures de prevenció
  • Manual d'actuació
  • Implantació i manteniment

Per adquirir-lo adreceu-vos a la Llibreria de la Generalitat

Data d'actualització:  29.01.2010