Fullet editat per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, amb la col·laboració de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut d'Estudis de Medicina d'Alta Muntanya amb la finalitat d'aconsellar i, sobretot, sensibilitzar els aficionats als esports de muntanya i, a la vegada, ser una eina per facilitar l'accés a les principals fonts d'informació.
Dipòsit legal: B-2028-2002

Data d'actualització:  29.01.2010