Col. Quaderns de Legislació, 17
Barcelona 1999. 1a. ed. ISBN: 84-393-4710-3
230 pàg.

En aquest llibre s'apleguen totes aquelles disposicions legals de la Generalitat que regulen els serveis més necessaris en les diverses situacions d'emergència que poden afectar els ciutadans. La normativa vigent va exposant aquelles accions que es consideren més eficaces quan es tracta de protegir les persones, els béns i el medi ambient en circumstàncies de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.

Per adquirir-lo adreceu-vos a les Llibreries de la Generalitat.(Ref.8212X)

Data d'actualització:  29.01.2010