Barcelona 1999. 1a. ed. ISBN: 84-393-4966-1
21 x 29,7 cm. 32 pàgines

Versió comentada del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals, publicat el 4 d'agost de 1999 en el DOGC núm. 10474.

Per adquirir-lo adreceu-vos a les Llibreries de la Generalitat (Ref.8695X)

Data d'actualització:  29.01.2010