interior

La Direcció General d'Administració de Seguretat va publicar, del maig del 2008 al desembre del 2013, la revista Apunts de Seguretat, amb la voluntat de consolidar un projecte que volia contribuir a millorar el coneixement dels professionals de la seguretat sobre temàtiques d’especial interès i també enfortir els lligams i la col·laboració entre responsables polítics i tècnics i especialistes del món acadèmic, social i policial.

Apunts de Seguretat va ser una eina clau en aquest procés atès que permetia fer la difusió d’aquests continguts i anar copsant i posant en relació i contacte periòdic els professionals i màxims responsables de la seguretat a Catalunya, a través de la xarxa virtual que es va anar generant amb la consolidació d’aquest projecte.

Pel que fa a la tasca divulgativa, la revista va servir per difondre textos bàsics sobre seguretat que, per motius diversos, eren desconeguts a Catalunya. La tasca de difusió va garantir la difusió periòdica d’informacions rellevants aparegudes sobre temàtiques d’especial interès per als professionals del món de la seguretat, com són l’àmbit del crim organitzat, l’àmbit penitenciari, els canvis jurídics o legislatius, la violència masclista, les bandes juvenils, el terrorisme o l’organització de la convivència i el civisme, i també l’anàlisi de dades estadístiques o policials noves o d’especial interès. La voluntat era, en tots els casos, que l’enfocament de l’anàlisi s’orientés a afavorir una tasca diària més eficaç i eficient dels professionals de la seguretat, tant des d’un punt de vista preventiu com reactiu, lligant l’anàlisi teòrica amb la vessant d’aplicació pràctica i aportant, en la mesura que fos possible, reculls de bones pràctiques o propostes de millora.


Data d'actualització:  23.06.2016