• Imprimeix

Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2017

El Departament d’Interior portarà a terme al llarg dels mesos de novembre i desembre el treball de camp d'una nova edició de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya (ESPC).

Es farà mitjançant entrevistes autoadministrades per internet i telefòniques a unes 6.000 persones, majors de 16 anys i residents a Catalunya, escollides de forma aleatòria per tal que siguin una mostra representativa de la població catalana. Les persones entrevistades responen sobre si han estat víctimes d’algun delicte i quina és la seva percepció sobre la seguretat ciutadana i la seguretat viària a Catalunya. Les entrevistes telefòniques les realitza l’empresa GESOP.

L’Enquesta de Seguretat forma part del programa estadístic de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any 2013, es duu a terme cada dos anys.

Entrevistes autoadministrades per internet i telefòniques durant els mesos de novembre i desembre

Accés al qüestionari

Data d'actualització:  24.10.2017