• Imprimeix

Estudis de convivència escolar

A partir d'una iniciativa conjunta dels departaments d'Educació i d'Interior, el curs 2000-2001 es va portar a terme un estudi, Joventut i seguretat a Catalunya. Enquesta als joves escolaritzats de 12 a 18 anys, amb la voluntat d'aprofundir en el coneixement dels fets que afecten la convivència de l'alumnat dels centres educatius a Catalunya (l'assetjament, la victimització experimentada, les infraccions dutes a terme pels mateixos alumnes o el consum de drogues).

Aquest estudi va tenir continuïtat a partir d'una resolució aprovada pel Parlament de Catalunya en la qual s'instava els departaments d'Educació i d'Interior a elaborar un segon estudi i ampliar-lo a alumnes de primària. Aquest nou estudi, l'Enquesta sobre convivència escolar i seguretat a Catalunya, es va dur a terme durant el curs 2005-2006, amb la voluntat de continuar aprofundint i ampliant l'estudi de la problemàtica de la convivència entre els joves, així com de veure'n l'evolució en els darrers anys.

Ambdós estudis volen respondre a la necessitat de posar a disposició de tots els operadors implicats un instrument destinat a mesurar les accions problemàtiques de la joventut escolaritzada i ser un primer pas per mesurar la seva evolució en el temps mitjançant unes sèries temporals estables que permetin consolidar una operació estadística periòdica.