• Imprimeix

Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya. Curs 2011-2012

L’any 2000, a partir d’una iniciativa conjunta dels departaments d’Ensenyament i d’Interior, es va portar a terme una enquesta dirigida a conèixer els problemes de convivència i seguretat que afectaven la població escolaritzada a Catalunya. L’experiència nacional i internacional assenyalava l’existència de riscos de victimització específics entre els menors d’edat, molt particularment el maltractament entre iguals (bullying), però també l’existència d’altres formes de victimització, com ara els robatoris, les agressions físiques o les agressions sexuals dintre i fora de l’escola. L’enquesta incorporava preguntes sobre infraccions reconegudes pel mateix alumnat (furts, destrosses, consum de substàncies psicoactives, etc.).

Aquell estudi va constituir la primera edició de l’actual Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya (ECESC), una operació estadística adreçada a la població escolaritzada i dissenyada per conèixer els comportaments problemàtics que afecten l’alumnat a Catalunya. La primera edició, corresponent doncs al curs 2000-2001, es va centrar en l’alumnat de l’educació secundària. Quatre anys més tard, durant el curs 2005-2006, es va portar a terme una segona edició d’aquesta mateixa enquesta, però amb un qüestionari adaptat a l’alumnat dels cicles mitjà i superior de primària. (Resolució 221/7 del Parlament de Catalunya).

L’edició 2011-2012 de l’Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya constitueix, doncs, la tercera edició, i les seves característiques bàsiques són les següents.

Participants

Departament d’Interior i Departament d’Ensenyament

Àmbits d'estudi

  • Les accions negatives entre l’alumnat, especialment, els maltractaments (bullying)
  • La victimització de l’alumnat, especialment els robatoris, les agressions físiques i la violència sexual
  • Les infraccions reconegudes pel mateix alumnat (furts, destrosses, etc.)
  • El consum de drogues dels joves escolaritzats
  • Les opinions i els valors de l’alumnat

Univers de l’estudi actual

Mostra de 6.443 alumnes de la població escolaritzada a l’educació secundària (edats aproximades de 12 a 18 anys), de centres educatius públics i privats d'arreu de Catalunya.

Data d'actualització:  28.08.2017