• Imprimeix

Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya. Curs 2016-2017

Els departaments d’Interior i d'Ensenyament van portar a terme durant la segona quinzena del mes de novembre de 2016 la quarta edició de l’Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya per al curs 2016-2017.

Es va fer mitjançant qüestionaris per autocompletar, a més de 8.500 alumnes, entre 12 i 18 anys que cursen estudis als centres públics i privats de Catalunya. La selecció de la mostra es va fer de forma aleatòria per tal que sigui una mostra representativa de la població catalana, per conèixer la victimització i la percepció dels/de les alumnes sobre la convivència escolar i la seguretat a Catalunya.

Aquesta nova edició permet veure quina ha estat l’evolució de les diferents problemàtiques amb el pas del temps, tenint en compte l’impacte dels canvis socials, demogràfics, econòmics i tecnològics que ha protagonitzat la població en edat escolar de Catalunya des de la darrera edició de l’ECESC.

Els grans blocs d’aquesta enquesta són els següents:

- Sociodemogràfiques: lloc de naixement, llengua habitual, amb qui viu, relacions familiars, etc.

- Hàbits i valors: temps lliure i oci, sexisme, relacions de gènere abusives, etc.

- Relacions entre l’alumnat al centre educatiu i amb el professorat (durant el curs passat).

- Victimització, actituds i comportaments, dintre i fora del centre educatiu, durant el curs passat i les vacances d’estiu.

- Consum de tabac, alcohol i drogues.

 

Data d'actualització:  25.07.2018