• Imprimeix

Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya. Curs 2005-2006

Problemes de convivència dintre i fora de l'escola

L'edició 2005-2006 de l'Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya (ECESC) s'ha dut a terme per resolució del Parlament de Catalunya, amb l'objectiu de valorar l'evolució dels problemes de convivència i la victimització de la població escolaritzada.

En compliment d'aquest mandat parlamentari, els departaments d'Educació i d'Interior, Relacions Institucionals i Participació han elaborat un estudi que permet comparar, doncs, les dades obtingudes en un estudi del curs 2000-2001 amb les corresponents al curs 2005-2006 tenint en compte, però, que aquesta comparació s'ha de limitar a l'educació secundària, ja en el curs 2000-2001 s'adreçava exclusivament a aquest alumnat (d'edats aproximades de 12 a 18 anys), mentre que la darrera edició de l'ECESC abordava els problemes de convivència des del cicle mitjà d'educació primària fins a la finalització de l'educació secundària (d'edats aproximades de 8 a 18 anys). Això no obstant, l'enquesta a l'educació primària s'ha centrat en els problemes de convivència dintre de l'escola, mentre que a l'educació secundària ha abordat també altres problemàtiques, com ara la victimització típica, les infraccions reconegudes pels mateixos alumnes o el consum de drogues, que desborden el marc escolar i es poden produir tant dintre com fora dels centres d'ensenyament.

La mostra de l'ECESC ha estat de 10.414 alumnes de 199 centres educatius, públics i privats, d'arreu de Catalunya. Segons el nivell d'estudis, la distribució ha estat de 4.951 alumnes d'educació primària i 5.463 d'educació secundària.

Data d'actualització:  29.01.2010