• Imprimeix

Joventut i seguretat a Catalunya 2000-2001

Fins el moment de la realització de l'enquesta Joventut i seguretat a Catalunya 2000-2001, a Catalunya no es disposava de dades estadístiques sobre alguns dels fets que poden incidir negativament sobre la convivència entre els nois i les noies escolaritzats, com ara la victimització que hagin experimentat o les infraccions que hagin dut a terme.

El disseny d'aquesta actuació estadística va ser necessàriament interdepartamental ja que la victimització i els comportaments problemàtics es poden produir dintre o fora de l'escola, i afectar diversos àmbits competencials. En aquest sentit, els departaments d'Ensenyament i d'Interior van constituir un equip de treball, en el qual també participaven el Departament de Justícia, la Secretaria General de Joventut i l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb l'objecte bàsic d'elaborar un qüestionari autoadministrat. I el mateix Institut d'Estadística de Catalunya es va responsabilitzar del disseny d'una mostra representativa de l'alumnat català de l'ESO, el batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà, és a dir, dels nivells corresponents dels 12 als 18 anys.

Aquest treball té, com a univers d'estudi, els joves escolaritzats de Catalunya durant el curs escolar 2000-2001 entre els 12 i els 18 anys, totes dues edats incloses. L'estudi es va dur a terme mitjançant un qüestionari autoadministrat a 110 centres docents de tot Catalunya, a 323 aules i a 7.394 escolars que, un cop ponderats, constitueixen els 7.416 casos als quals es fa referència al llarg de l'estudi. Per a les precisions que el lector consideri necessàries, pot consultar el capítol dedicat a la metodologia.

Data d'actualització:  06.11.2013