• Imprimeix

Guia per a l’elaboració de diagnòstics de seguretat amb visió de gènere a l’àmbit rural i urbà

La Guia per a l’elaboració de diagnòstics de seguretat amb visió de gènere a l’àmbit rural i urbà convida a incorporar la perspectiva de gènere com a punt de partida per garantir una gestió de la seguretat adequada a les demandes i necessitats reals (no simbòliques) d’una ciutadania diversa. Reconèixer la complexitat dels problemes de seguretat derivats de les necessitats d’una ciutadania diversa requereix un plantejament integral i interdisciplinari d’aquests problemes.

L’objectiu principal de la guia és proporcionar consells i eines perquè les administracions públiques assumeixin aquest repte amb la preparació necessària. Està dirigida principalment al personal tècnic i polític de les corporacions municipals, pel fet que són les administracions més properes a la població i tenen un paper fonamental en la garantia dels drets de la ciutadania. Tanmateix, també pretén aportar enfocaments i metodologies d’utilitat per a altres administracions i institucions.

Data d'actualització:  20.01.2017