• Imprimeix

Dades de l'Oficina de Coordinació

Responsable: Sr. Xavier Rius Salvany
Càrrec: director de l'Oficina de Coordinació de la Xarxa RESCAT
Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009 Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça web
Seguiment de les tecnologies de la xarxa i de les aplicacions.

Elaborar les propostes i projectes de millora de les unitats operatives.

Relacions tècniques amb els usuaris i agències integrades a la xarxa.

Seguiment de les prestacions i del compliment dels nivells de serveis de la xarxa RESCAT.

Planificació i desenvolupament de la xarxa i de les seves aplicacions.

Aportar una gestió eficaç dels recursos tecnològics, especialment telecomunicacions amb suport en RESCAT.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.