• Imprimeix

Què és i com es gestiona?

Qui en són els usuaris?

Els usuaris de la xarxa Rescat són els Mossos d'Esquadra, les policies locals, els bombers de la Generalitat, els Bombers i la Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els Agents Rurals, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Català de Trànsit, entre d'altres.

Actualment hi ha més de 23.900 usuaris, repartits entre diferents flotes.

El 2014 la xarxa Rescat va cursar 400.934 hores de trànsit de trucades de grup.

El Departament d'Interior ha ofert a totes les policies locals de Catalunya que s'integrin en el mateix sistema de telecomunicacions, de manera que disposin de canals de coordinació amb els altres serveis de seguretat i emergències que també utilitzen la xarxa Rescat.

 

Què és la xarxa Rescat?

La xarxa Rescat és la xarxa de radiocomunicacions d'emergència i seguretat, propietat de la Generalitat, que aplega els cossos de seguretat i els gestors d'infraestructures de Catalunya.

El propòsit de la xarxa Rescat és servir a tots i cadascun dels col·lectius implicats en la seguretat i les emergències amb la finalitat de millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit.

La xarxa dóna cobertura al 97% del territori i al 99% de la població pel que fa a emissora de vehicle, i al 90% del territori i al 97% de la població pel que fa a emissora portàtil, amb un total de 233 estacions base (TBS) desplegades arreu amb l'objectiu de cobrir els requeriments de seguretat i capacitat de resposta en situacions d'emergència, tant en zones urbanes com en rurals.

En situacions d'emergència resulta més robusta i fiable que la telefonia mòbil, perquè no se satura per trucades de telèfons mòbils, disposa de sistemes d'alimentació alternatius per suportar la manca de subministrament elèctric i és possible tenir localitzats tots els terminals i vehicles equipats d'emissores mitjançant un sistema GPS, cosa que permet visualitzar en tot moment on són cadascuna de les unitats operatives.

Terminals

La xarxa Rescat admet diversos tipus de terminals portàtils mòbils i fixos. L'Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat és qui s'encarrega d'homologar els diferents models de terminals que poden utilitzar els usuaris de la xarxa.

Gràfic de distribució dels terminals de la Xarxa Rescat

Com es gestiona?

L'Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat gestiona tots els aspectes relacionats amb el funcionament de la xarxa, tant pel que fa a infraestructures com a usuaris o manteniment d'equips terminals.

L’Oficina coordina la planificació, l'enginyeria i el desplegament de la xarxa, els acords de subscripció al servei integral que ofereix l'oficina als usuaris, i l'homologació i adquisició de terminals.

El Departament d’Interior ha encomanat la gestió tècnica de la xarxa Rescat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), mitjançant l’encàrrec de gestió de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya de 21 de desembre de 2012.

El Centre d'Operacions Rescat (COR) és la finestra única per als usuaris de la xarxa que gestiona totes les incidències i configuracions dels terminals. 

 

Tecnologia i seguretat

 

La xarxa Rescat està basada en la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), un estàndard europeu que permet diverses comunicacions simultànies en una mateixa zona i garanteix la seguretat i la confidencialitat en les transmissions de veu i dades.

L'estàndard TETRA, definit per l'Institut Europeu d'Estàndards de Telecomunicació (ETSI), ha estat desenvolupat específicament per satisfer les necessitats d'organitzacions responsables de la seguretat pública i de la gestió d'emergències. Això significa que té una arquitectura escalable que permet desplegar diversos canals de comunicació per un sol lloc de cobertura local i també per una xarxa d'una àrea extensa de cobertura nacional.

A part dels elements destinats a garantir el funcionament de la xarxa en situacions d'emergència, com són els sistemes redundants i de contingència a l'alimentació elèctrica, els enllaços en anell, etc., la seguretat de les comunicacions rau en dues prestacions de la xarxa, que són l'autenticació i el xifratge.

L'autenticació verifica el dret d'accedir al sistema i impossibilita el clonatge de terminals ràdio. El xifratge s'encarrega d'impossibilitar que personal aliè pugui escoltar converses mitjançant la utilització d'escàners, la reproducció no autoritzada de missatges gravats i els atacs d'usuaris no desitjats. També permet la inhabilitació remota de terminals, ja sigui de manera temporal o permanent, utilitzant la interfície aire.

 

infraestructura_rescat

Enllaços d’interès

Rescat admet diversos tipus de terminals portàtils, mòbils i fixos homologats. 

Informació relacionada

Data d'actualització:  07.08.2018