• Imprimeix

Buch aposta per l'homogeneïtzació del sistema policial per tal d'incrementar la coordinació entre mossos d'esquadra i policies locals

Torna
Dilluns, 03 de desembre de 2018
foto

foto

El conseller d’Interior, Miquel Buch, acompanyat del director general d’Administració de Seguretat, Jordi Jardí, i la sub-directora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begonya Curto, ha presentat aquest matí l’Informe anual 2017 de les policies locals de Catalunya.
 
L’objectiu d’aquest Informe, que es va elaborar per primer cop l’any 2015, és aprofundir en el coneixement de la realitat de les policies locals de Catalunya, per tal de fonamentar les decisions i actuacions en aquest àmbit.
 
L’informe d’enguany, segons ha explicat el conseller “incorpora, per primera vegada, les dades referents als serveis realitzats per les policies locals amb l’objectiu de conèixer el pes de cadascun dels àmbits i les dimensions d’algunes tasques”.
 
Buch ha destacat que “aquestes dades serveixen per treballar en la homogeneïtzació de mossos d’esquadra i policies locals amb l’objectiu de tenir un sistema de seguretat a Catalunya on cadascú tingui unes tasques determinades però un únic sistema policial”.
 
En aquest sentit, el titular d’Interior ha precisat que “com més homogeni i més robust sigui el sistema de seguretat del país, molt millor. Cal treballar a la una, plegats, des de la col·laboració”, ha dit.
 
En aquesta mateixa línia, Jordi Jardí ha afirmat que “des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tant mossos d’esquadra com policies locals reben la mateixa formació i això és molt positiu a l’hora de coordinar esforços i estratègies policials”.
 
El director també ha agraït als ajuntaments “la seva col·laboració ja que les policies locals són les que tenen la informació de primera mà i més propera”.
 
L’informe, que s’ha elaborat a partir de l’anàlisi del qüestionari Memòria anual 2107, tramès a totes les policies locals de Catalunya, fa una radiografia de la situació dels 215 cossos de policia local que hi ha actualment a Catalunya i que donen cobertura al 90,2% de la població.
foto

foto

La meitat de les policies locals (un 50,2%) té una plantilla inferior o igual a 20 efectius i el 80,4% no supera els 50 efectius. Les regions policials metropolitanes són les aglutinadores del 71,4% dels efectius i el 52,6% dels cossos. Només la Guàrdia Urbana de Barcelona representa el 27% dels efectius totals amb 2.953 policies.
 
Els 215 cossos de policia local representen, amb 10.850 efectius, el 39,5% dels membres de la Policia de Catalunya i suposen una ràtio d’1,45 policies locals per cada mil habitants.
 
La distribució d’efectius segons les categories es manté bastant estable en relació amb anys anteriors: el 93,1% pertanyen a l’escala bàsica, el 5,5% a l’escala executiva i un 1,4% a l’escala superior.
 
Pel que fa a la presència de dones en els cossos de policia local, aquestes representen un 11,7% amb 1.274 efectius, dels quals un 97,9% pertanyen a l’escala bàsica. La sub-directora general Begonya Curto ha explicat que “el departament n’ha pres nota i tenim previst alguna actuació de cara l’any que ve per millorar aquesta situació”. “Són cossos masculinitzats i si no es prenen mesures, això no canvia”, ha afegit.
 
La mitjana d’edat es situa en els 45 anys, tot i que l’any 2017 quasi un 37% de les policies locals tenia una mitjana d’edat superior.
 
En relació amb els recursos materials, cal destacar la modernització del material informàtic amb l’increment dels dispositius portàtils que agilitzen la comunicació i la mobilitat i la diligència dels procediments. L’ús de PDA per a la gestió d’infraccions de trànsit o les tauletes per a la connexió al sistema d’informació policial de la Direcció General de la Policia, són exemples de l’agilització a l’hora d’actualitzar la informació i l’operativitat dels serveis.
 
En aquest sentit , també hi ha un increment de les aplicacions per a mòbil (APP) d’ús policial com a instrument de seguretat, un 21,8% de les policies locals utilitzen aplicacions d’avís d’incidències i alarma, el que suposa un 34,2% més que l’any 2016.
 
Pel que fa a les xarxes socials per a ús professional, només 54 policies locals utilitzen Twitter, un 10,2% més que l’any 2016, i són les policies locals que donen servei a grans i mitjanes poblacions les que en potencien l’ús.
 
 
Activitat de les policies locals
 
Al llarg de l’any 2017, les policies locals van registrar al sistema d’informació policial (SIP) un total de 100.980 fets delictius i 8.563 detencions, xifres que representen un 19% i un 18,4% respectivament del total de fets instruïts i detencions realitzades per la Policia de Catalunya.
 
Aquestes xifres suposen un increment del 2,6% en el registre de fets delictius al SIP per part de les policies locals des del 2013. Les tipologies de delicte es mantenen al llarg dels anys i són sobretot els delictes contra el patrimoni els que assoleixen xifres més altes i representen un 76% del total, els delictes contra la seguretat viària representen un 11,5%, els delictes de lesions un 5% i els delictes contra la llibertat i contra l’ordre públic són un 2,4% i un 1,5% del total respectivament.
 
Cal destacar també que les policies locals porten a terme una activitat important com a policia administrativa i policia assistencial, així com actuacions encaminades a la prevenció del delicte i al manteniment de la convivència. Si tenim també en compte aquests serveis, que no queden recollits al SIP, el total de serveis realitzats per les policies locals al llarg de l’any 2017 és de 2.730.543, el que suposa una mitjana de 269,7 serveis anuals per agent.
 
Si s’analitzen les dades per regions policials, trobem una clara concentració de serveis a les regions policials amb més població i cossos policials com són les regions policials metropolitanes i a la Regió Policial de Girona. Només la Guàrdia Urbana de Barcelona efectua el 13,2% dels serveis anuals.
 
foto

foto

Segons els àmbits d’actuació, els serveis de seguretat ciutadana (26,6%) i trànsit (25,5%) representen més de la meitat dels serveis realitzats (52,1%). Els serveis de policia administrativa són un 13,3%, els de policia assistencial un 9,3% i els de policia judicial un 3,2%.