Tramitació per Internet

Per tramitar per Internet adreceu-vos a Tràmits gencat per mitjà d'aquest cercador.

 

Tramitació presencial

Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:

  • als registres dels òrgans administratius als quals van adreçats
  • als registres de qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat
  • als registres de qualsevol Administració de les comunitats autònomes
  • als registres dels ens locals, sempre que hagin subscrit el corresponent conveni
  • a les oficines de Correus, en la forma que s’estableix per reglament

 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Data d'actualització:  17.04.2018