• Imprimeix

Serveis web departamentals

El Mapa de protecció civil dóna la possibilitat de consultar les següents capes desagregades d'informació: Planificació municipal: obligacions, Planificació municipal: vigència, Risc del transport per ferrocarril, Risc del transport aeronàutic, Risc químic en establiments industrials, Risc del transport de mercaderies perilloses,  Risc químic en els conductes de matèries perilloses, Risc nuclear, Risc radiològic, Risc de contaminació marina, Risc d'inundacions, Risc d'incendis forestals, Risc de nevades, Risc sísmic, Risc d'allaus.

Data d'actualització:  21.12.2015