• Imprimeix

Serveis web departamentals

El Mapa de Protecció Civil ofereix la possibilitat de consultar les capes desagregades d'informació següents:

 • Planificació i serveis municipals
  • Obligacions
  • Vigència
 • Riscos en els transports
  • Ferrocarril
  • Aeronàutic
 • Riscos tecnològics
  • Químic en establiments industrials
  • Transport de mercaderies perilloses
  • Risc químic en els conductes de matèries perilloses
  • Risc nuclear
  • Risc radiològic
  • Risc de contaminació marina
 • Riscos naturals
  • Inundacions
  • Incendis forestals
  • Nevades
  • Sísmic
  • Allaus
  • Prediccions de perill
Data d'actualització:  13.03.2018