• Imprimeix

Plans d'autoprotecció: 2. Presentar el titular/representant del titular al·legacions o altra documentació

10227 - 2. Plans d'autoprotecció: Presentar el titular/representant del titular al·legacions o altra documentació Departament d'Interior interior
La direcció general competent en matèria de protecció civil, l’ajuntament, l’entitat col·laboradora de l’Administració i de control degudament acreditada o un altre ens de caràcter supramunicipal (segons correspongui i dins el termini establert) emetrà l’informe sobre el PAU lliurat pel titular/representant del titular de l’activitat.
 
En el cas que l’informe sigui desfavorable, el titular/representant del titular de l’activitat pot aportar documents, al·legacions, proves o modificacions a la proposta del PAU.
 
De resultes de la documentació aportada pel titular/representant del titular, s’emetrà un nou informe tècnic i es continuarà amb el tràmit d’homologació.
Llegiu-ne més
Al titular/representant del titular de la instal·lació, centre o activitat afectat pel Decret 30/2015, de 3 de març, en presentar el PAU per a la seva homologació.
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.06.2017