• Imprimeix

Plans d'autoprotecció: 3. Revisar i actualitzar el pla d’autoprotecció

10228 - 3. Plans d'autoprotecció: Revisar i actualitzar el pla d’autoprotecció Departament d'Interior interior
Quan en l’activitat es produeix alguna modificació substancial (innovació o modificació que comporta canvis en el risc, en l’estructura o en l’operativitat), cal revisar el pla d’autoprotecció. Així doncs, els plans d’autoprotecció han de ser revisats:
  • Sempre que hi hagi una modificació substancial.
  • En el termini màxim de 4 anys des de la seva homologació.
D'altra banda, cal actualitzar el pla d’autoprotecció sempre que els canvis que motiven l’actualització responguin a una modificació no substancial de l’activitat de què es tracti.
 
Llegiu-ne més

A les empreses i, en general, a les entitats i els organismes afectats pel Decret 30/2015, de 3 de març, amb un pla d’autoprotecció homologat i vigent.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.02.2018