• Imprimeix
Accés a la informació dels accidents de trànsit lleus

Sol·licitar la informació

Sol·licitar la informació 10039 - Accés a la informació dels accidents de trànsit lleus Departament d'Interior

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment, a partir dels 15 dies naturals posteriors a la data de l’accident, i dins dels 5 anys posteriors a l’accident.

Als efectes d’aquest tràmit, són accidents de trànsit lleus aquells que compleixen els dos requisits següents:

  1. Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG - ME) han assistit l’accident de trànsit i n’han fet un informe policial. Aquest informe de la PG - ME substitueix la Declaració Amistosa d’Accident (DAA) que els implicats farien normalment en aquest tipus de fets.
  2. Les conseqüències de l’accident no són greus i no fan necessària la intervenció o tutela judicial (no hi ha fets delictius).

60,75 € per cada informe que es vol obtenir presencialment.

Inscripció al sistema de tramitació per internet ATENEA a càrrec de les entitats asseguradores

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha desenvolupat un sistema de tramitació ATENEA per facilitar l’obtenció dels informes dels accidents de trànsit. 

Per accedir a ATENEA, l’apoderat de l’entitat asseguradora ha de presentar la documentació requerida al Servei d'Administració de les Unitats Centrals  i signar el document de compromís de declaració responsable de l'entitat asseguradora o representant.

En aquest document, l’apoderat de l’entitat asseguradora, en representació d’aquesta, s’adscriu a ATENEA amb el compromís de respectar les clàusules que hi consten i de complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloses les mesures de seguretat aplicables als fitxers i dades que conté la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament 1720/1999, de 21 de desembre, que la desplega.

En aquest document, l’entitat asseguradora també ha d’identificar els NIF de la persona o persones en qui designa la capacitat d’actuar a la plataforma com a “administrador”. El rol d’administrador permet fer la gestió d’usuaris de l’entitat asseguradora o mediadors (alta, baixa o modificació), per tal que aquests també puguin accedir al sistema amb el seu DNI electrònic.