• Imprimeix

Acreditació de centres de formació de tècnics per elaborar plans d'autoprotecció

9902 - Acreditació de centres de formació de tècnics per elaborar plans d'autoprotecció Departament d'Interior interior

Han de sol·licitar l’acreditació, davant l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), els centres de formació que vulguin impartir:

  • Cursos de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció (PAU) d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local.
  • Cursos de formació superior per elaborar plans d'autoprotecció (PAU) d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya.
Llegiu-ne més

Als organismes i entitats següents:

  • Universitats de Catalunya
  • Centres adscrits a les universitats de Catalunya
  • Col·legis professionals
  • Centres de formació acreditats o homologats pel departament competent en matèria de treball
  • Centres de formació professional de les organitzacions empresarials
Què necessiteu fer?

Data actualització 14.02.2018