• Imprimeix

Autorització d'obertura, trasllat i comunicació de reformes d'establiments obligats a disposar de mesures de seguretat i/o de dispensa d'alguna de les mesures

21558 - Autorització d'obertura, trasllat i comunicació de reformes d'establiments obligats a disposar de mesures de seguretat i/o de dispensa d'alguna de les mesures Departament d'Interior interior

Determinats establiments estan obligats legalment a disposar de mesures de seguretat per tal de prevenir i controlar possibles situacions de risc. Aquests establiments han de sol·licitar una autorització d’obertura o de trasllat, comunicar les reformes que duguin a terme (siguin essencials o no essencials), comunicar el canvi de titular i el tancament.

Llegiu-ne més

En aquest enllaç trobareu les dades dels serveis territorials d'Interior que us corresponen. Per a l’àmbit territorial de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental no hi ha servei territorial, i s’ha de fer constar als formularis la Direcció General d’Administració de Seguretat (SGSI-Servei de Seguretat Privada).

  • Bancs, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit.
  • Joieries i argenteries.
  • Joteries i despatxos integrals d’apostes mútues.
  • Estacions de servei (gasolineres) i unitats de subministrament de combustibles i carburants.
  • Galeries d’art i botigues d’antiguitats.
  • Casinos de joc, sales de bingo (més de 150 jugadors) i sales de màquines de joc (més de 75 màquines).
  • Oficines de farmàcia de guàrdia nocturna. 

Les sol·licituds d’autorització i les comunicacions per efectuar aquests tràmits s’han de d'adreçar a la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior en el cas d’establiments situats a l’àrea de Barcelona. S’han d'adreçar als serveis territorials d’Interior en els altres territoris.

Data actualització 08.01.2019