• Imprimeix

Carnet i distintiu del personal de control d'accés

4986 - Carnet i distintiu del personal de control d'accés Departament d'Interior interior

La persona interessada en obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives ha de complir els requisits establerts legalment. Entre aquests requisits ha de superar una prova de selecció on acrediti els coneixements i la capacitat necessaris per exercir aquesta funció, prova que es durà a terme en un centre docent habilitat per impartir la formació específica. La Direcció General d'Administració de Seguretat  és l'òrgan competent per expedir el carnet i el distintiu professional com a personal de control d'accés.

Llegiu-ne més

A les persones majors d'edat i amb ciutadania de la Unió Europea, o amb el permís de residència i treball en cas de les persones estrangeres, que estiguin interessades en exercir com a personal de control d'accés.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.12.2018