• Imprimeix

Comunicació de contractes de serveis de seguretat privada

8305 - Comunicació de contractes de serveis de seguretat privada Departament d'Interior interior

Les empreses de seguretat privada que duguin a terme els seus serveis a Catalunya tenen l'obligació de comunicar els contractes de serveis que els encarreguen al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les empreses de seguretat privada autoritzades pel Ministeri de l'Interior que prestin serveis de seguretat privada en l'àmbit territorial de Catalunya, han de comunicar els contractes de seguretat privada al Ministeri de l'Interior i a la Generalitat de Catalunya, tot i que sempre correspon a la Generalitat el control, la inspecció i la sanció d'aquestes activitats.

Llegiu-ne més

Es considera infracció greu la falta de comunicació dels contractes de serveis de seguretat privada.

Es preveuen sancions si en una inspecció es detecta una infracció de l'article 57.2.e) de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada (BOE 83, de 5 d'abril).

A les empreses de seguretat privada, ja siguin persones físiques o jurídiques amb:

  • domicili social i àmbit d'actuació a Catalunya
  • domicili social fora de Catalunya però que duguin a terme els seus serveis en l'àmbit territorial de Catalunya.
Què necessiteu fer?

Data actualització 28.01.2016