• Imprimeix

Dret d'admissió als establiments d'espectacles públics i activitats recreatives

8254 - Dret d'admissió als establiments d'espectacles públics i activitats recreatives Departament d'Interior interior

El dret d'admissió és la facultat que tenen les persones titulars dels establiments oberts al públic i les persones organitzadores d'espectacles públics i d'activitats recreatives de determinar les condicions d'accés, dins els límits establerts per la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives i altra normativa vigent.

L'exercici del dret d'admissió és responsabilitat de les persones titulars de l'establiment o espai obert al públic o de les persones organitzadores de l'espectacle públic o activitat recreativa, que el poden exercir directament o mitjançant el personal que designin a aquests efectes, que actua a les seves ordres.

Llegiu-ne més

Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'autoritat competent està tipificat com una falta lleu en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

A la persona titular d'un establiment obert al públic o la persona organitzadora d'un espectacle públic o d'una activitat recreativa prevista en el Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.06.2017