• Imprimeix

Mencions honorífiques de seguretat privada

9875 - Mencions honorífiques de seguretat privada Departament d'Interior interior

Les empreses i el personal de seguretat privada que excel·leixin en el compliment de les seves funcions, especialment en la col·laboració amb les administracions públiques i amb les forces i cossos de seguretat, així com altres persones, entitats jurídiques i col·lectius específics que es distingeixin per les seves contribucions en aquest àmbit, poden ser proposades per rebre mencions en les modalitats següents:

  • Condecoració honorífica
  • Distinció honorífica
  • Diploma
  • Placa d’honor

Totes les mencions són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.

La concessió d’una condecoració o distinció honorífiques pot comportar el dret a participar en sessions formatives que s’impartiran a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb la proposta que efectuï la comissió d’avaluació i amb les places disponibles que determini l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquestes sessions formatives es podran imputar a hores de formació obligatòria, si escau.

Llegiu-ne més

Convocatòria 2017. Termini d'entrega de propostes: del 23 de maig al 31 de juliol de 2017, tots dos inclosos.

  • Les propostes de mencions han de estar motivades per fets que hagin tingut lloc l'any 2016.

A qualsevol persona física o entitat jurídica, pública o privada, o conjunt d’aquestes, pot presentar propostes de mencions per a cadascuna de les modalitats.

Cap persona física ni cap entitat poden proposar-se a si mateixes, tampoc poden proposar a entitats que comparteixin unitat de propòsit o unitat directiva.

Les empreses de seguretat poden proposar al personal integrat a la seva plantilla.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.05.2017