• Imprimeix

Reconeixement d'activitats de formació contínua per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

21161 - Reconeixement d’activitats de formació contínua per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya Departament d'Interior interior

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya reconeix activitats de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia i dels cossos de bombers de Catalunya.

Llegiu-ne més
  • A ens locals de Catalunya.
  • A entitats municipalistes que organitzen activitats formatives per al personal de l'Administració local.
  • A universitats de Catalunya i entitats en què tenen una participació majoritària i han estat creades per promoure i desenvolupar activitats relacionades amb la formació no oficial.
  • A centres adscrits a les universitats de Catalunya.
  • A organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat − Mossos d'Esquadra, de les policies locals de Catalunya, del cos de Bombers de la Generalitat i del cos de Bombers de Barcelona.
  • A centres formatius acreditats o homologats per la Generalitat de Catalunya o equivalent que organitzen activitats de formació contínua d'interès per als membres dels cossos de policia i de bombers de Catalunya.
  • A col·legis professionals.
Què necessiteu fer?

Data actualització 07.09.2018