• Imprimeix

Responsabilitat patrimonial per actuacions dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat

Emergències. Seguretat 21300 - Responsabilitat patrimonial per actuacions dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat Departament d'Interior interior

Les persones que hagin patit una lesió o un dany en els seus béns i drets, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal del servei públic de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat, tenen dret a ser indemnitzades.

S’exceptuen els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.12.2017