• Imprimeix

Taxes d'espectacles públics i activitats recreatives

9786 - Taxes d'espectacles públics i activitats recreatives Departament d'Interior interior

Aquest servei permet generar un full de liquidació de taxes administratives amb les dades necessàries per fer el pagament de les taxes dels tràmits següents:

  1. Autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.
  2. Autoritzacions d’establiments de règim especial.
  3. Expedició i renovació del carnet i distintiu professional del personal de control d’accés.
  4. Expedició de duplicats.
  5. Proves per obtenir l’acreditació de controlador o controladora d’accés.
  6. Autorització d’espectacles de correbous.

El pagament es pot fer presencialment a qualsevol oficina del BBVA o de Catalunya Caixa o bé per internet, en el cas que siguin clients de banca electrònica d'aquestes entitats als enllaços https://www.bbva.es (particulars) o https://www.bbvanetcash.com (empreses).

Llegiu-ne més

Prèviament s'ha d'haver emplenat el formulari de sol·licitud del tràmit corresponent.

A totes les persones que vulguin sol·licitar presencialment un tràmit de l'àmbit d'espectacles públics i activitats recreatives i que hagin d'acreditar que han pagat la taxa corresponent.

Què necessiteu fer?

Data actualització 12.05.2017