• Imprimir

Ampliació i manteniment de borses de treball

El Departament d’Interior anualment, davant la incidència d’incendis forestals que es preveuen a l’estiu, elabora el Programa de lluita contra incendis forestals i duu a terme la Campanya forestal. Aquesta campanya té com a objectiu la contractació del personal que dona suport a les dotacions dels parcs de bombers i altres unitats en els mesos durant els quals cal reforçar l’estructura operativa de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) a causa del nombre més gran de serveis a realitzar pel cos de Bombers de la Generalitat.

El procediment de Campanya forestal s’inicia generalment a partir dels mesos de març i/o abril i es publica tota la informació a la web del Departament d’Interior. Les categories laborals d’ajudant/a d’ofici forestal (AOF) i guaita cobreixen les places necessàries mitjançant una crida. La resta de les categories laborals de la campanya forestal es cobreixen per borses de treball mitjançant convocatòria pública de creació de borses i/o ampliació de les borses de treball ja existents.

En tots els supòsits de cobertura, per tal d’acreditar els requisits per al desenvolupament de les funcions dels llocs de treball (condicions físiques, mèdiques, permisos de conducció, etc.), així com en el cas d’ampliació de borses i/o possibles noves convocatòries, cal consultar la informació mitjançant la pàgina de Borses de treball de la DGPEIS a Ampliació i manteniment de borses de treball.